Paydaş Toplantıları

Yüksek Öğretim Kurulu Akreditasyon ve Kalite Toplantısı

Yüksek Öğretim Kurulu Akreditasyon ve Kalite Toplantısı

YÖKAK’ın DEĞİŞİM (analitik düşünme, Innovasyon, Aktif Öğrenme Stratejileri, Problem Çözme, İletişim Yetkinliği vb.), UYUM ve TEKNOLOJİ temelinde lineer iki eğri üzerinde çevik liderlik, inisiyatif alma, toplumda etki yaratma, bilişim temelli destek temaları vurgulandı.

Detay
Çift Diploma Programı Açılması Ön Görüşmesi

Çift Diploma Programı Açılması Ön Görüşmesi

Belarus Devlet Üni/Belarus, Tebriz Üni/İran ve Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üni/Kazakistan ile çift diploma programı yapılmasına ilişkin ön görüşme yapılmıştır. Lisansüstü programlarda mezun vermiş ve henüz mezun vermemiş programlar için çift diploma yapılıp yapılamadığı hk YÖK'e yazı yazılacaktır.

Detay
Belarus Devlet Üniversitesi ile Çift Diploma Programı

Belarus Devlet Üniversitesi ile Çift Diploma Programı

Belarus Devlet Üniversitesi (BSU) ile üniversitemiz arasında açılması planlanan Çift Diploma Programı hakkında ön görüşme ve fikir alışverişi yapılmıştır.

Detay
myTechnic ve Romaero Sa ile Sanal Gerçeklik Proje Konusunda Toplantı

myTechnic ve Romaero Sa ile Sanal Gerçeklik Proje Konusunda Toplantı

Sanal Gerçeklik ile Teknisyen Eğitimine Yönelik Proje Geliştirilmesi konusunda uluslararası paydaşlarla tanışma, kurumlara ait sunumlar ve fikir alış verişi yapıldı.

Detay
ETF ENE 1. Toplantı

ETF ENE 1. Toplantı

Üniversitemizin Mükemmelliyet Merkezi başvurusunun onaylandığına dair çevrimiçi bir toplantı organize edildi. Tanışma, tanıtım ve soru-cevap şeklinde bilgi alış verişi yapıldı. Üniversitemiz için uluslararası bağlantıların kurulmasına katkı sağlayacağını umut ediyoruz.

Detay
Aile İçi Şiddet Temalı Toplantı

Aile İçi Şiddet Temalı Toplantı

Valilik Konferans Salonunda Aile İçi Şiddet Temalı Toplantı gerçekleştirildi.

Detay
Seracılık Alt Yapı Geliştirme Projesi” Fizibilite Raporu Sunum Toplantısı

Seracılık Alt Yapı Geliştirme Projesi” Fizibilite Raporu Sunum Toplantısı

Nevşehir Valiliğinde düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı Yatırım Programı GIDANI KORU Sofrana Sahip Çık teması altında yapılandırılan Kozaklı İlçesi “Seracılık Alt Yapı Geliştirme Projesi” Fizibilite Raporu Sunum Toplantısı yapılmıştır.

Detay
Romaero’ya gönderilecek öğrencilerin staj işlemleri hk.

Romaero’ya gönderilecek öğrencilerin staj işlemleri hk.

Havacılık programı öğrencilerinin stajı konusunda görüşme yapıldı. Pandemi nedeniyle geçen yıl gidemeyen ve bu yıl yeni seçilip gitme hakkı kazanabilecek öğrenciler için staj imkanı sunulup sunulmayacağı görüşüldü. Pandemi sürecinin iyileşmesine bağlı en az on öğrenci gönderilmesi hedeflenmektedir.

Detay
Kapadokya Alan Başkanlığı Tanıtım ve Etkinlik Çalışma Grubu Toplantısı

Kapadokya Alan Başkanlığı Tanıtım ve Etkinlik Çalışma Grubu Toplantısı

7.01.2020 tarihinde Kapadokya Alan Başkanlığında Nevşehir Valisi İnci SEZER BECEL tarafından düzenlenen Tanıtım ve Etkinlik Çalışma Grubu Toplantısına üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile ŞENOL katılmışlardır.

Detay
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı_24 Aralık 2020

Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı_24 Aralık 2020

GÜNDEM MADDELERİ Yönetimin gözden geçirme toplantısı kapsamından Ek-1 Toplantı Planı kapsamında öğrenci memnuniyet anket sonuçları ve akademik birimlerin hazırlamış olduğu 9. Hafta Durum Değerlendirme Raporları bölüm yöneticilerinin katılımı ile görüşülmüştür.

Detay
Oş Devlet Üniversitesi ile Uluslararası İşbirliği Görüşmesi

Oş Devlet Üniversitesi ile Uluslararası İşbirliği Görüşmesi

Uluslararası İlişkiler Ofisi ile görüşme yapıldı. Gündem: 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi için öğrenci ve personel değişimi, Ortak proje çalışmaları yürütülmesi, Misafir izleyici/öğrencilere yönelik açık ders imkanı.Toplantıya ilişkin haber: https://iro.oshsu.kg/en/news/640

Detay

KOSGEB ile Kapadokya üniversitesi arasında proje değerlendirme ve kurulda görev alma iş birliği toplantısı.

Detay
İHA Kayıt Sistemi TAKAS Entegrasyon Toplantısı

İHA Kayıt Sistemi TAKAS Entegrasyon Toplantısı

İHA Kayıt Sistemi ticari uçuş izinleri hizmet bedellerinin TAKAS ödeme sistemi ile entegre şekilde takibi ve uçuş izinlerinin buna göre verilmesi konusunda TAKAS geliştirici kurum, yazılım alt yüklenicileri ve İHA merkezi arasında toplantı düzenlenmiştir.

Detay
İHA Kayıt Sistemi Mülki İdare Modülü Üzerindeki Değişikliklerin Değerlendirme Toplantısı

İHA Kayıt Sistemi Mülki İdare Modülü Üzerindeki Değişikliklerin Değerlendirme Toplantısı

İHA Kayıt Sistemi Mülki İdare Modülü üzerinde talep edilen değişikliklerin incelemesi DHMİ ve Genelkurmay süreçlerinin verimliliğinin arttırılması için görüşlerin sunularak tartışılması yapılmıştır. Süreçleri iyileştirecek yeni çözümler üzerine konuşulmuştur.

Detay
Öğrenme ve Öğrenmeyi Geliştirme Komisyonu Toplantısı

Öğrenme ve Öğrenmeyi Geliştirme Komisyonu Toplantısı

Üniversitemizdeki uzaktan öğretimle verilen derslerde alternatif ölçme ve değerlendirme sistemlerini geliştirme çalışmaları, Bilgi Paketinde yer alan metodoloji sekmesinde yer alan bilişsel alan hedef düzeylerinin güncellenmesi, Yetkinlik temelli ders anlatım sistemlerinin değerlendirilmesi

Detay
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI_KASIM 2020

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI_KASIM 2020

Uzaktan eğitim için belirlenen performans ölçülerine ait gerçekleşme raporlarının değerlendirilmesi, Öğretim Elemanı uzaktan öğretim geri bildirim anketi sonuçları ve odak grup görüşme sonuçlarının değerlendirilmesi, Öğrenci anketi değerlendirmesi,

Detay
ÖGEK Toplantı Başlığı Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu

ÖGEK Toplantı Başlığı Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu

Sürece yayılmış öğrenci performansını değerlendirici ölçme sistemlerinin geliştirme çalışmalarının değerlendirilmesi konusu tartışılmıştır.

Detay
Öğrenme ve Öğrenmeyi Geliştirme Komisyonu Toplantısı

Öğrenme ve Öğrenmeyi Geliştirme Komisyonu Toplantısı

Fakülte ve Yüksekokul Kurul kararları ile Komisyona sunulan öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Ölçme sistemlerinin değerlendirilmesi ve pedagojik yaklaşım açısından incelenmesi.

Detay
ÖGEK Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu Toplantısı

ÖGEK Öğretme Sistemleri Geliştirme Çalışma Grubu Toplantısı

Kurul kararı ekini oluşturan yeni/yenilikçi öğretim yöntemleri ve alternatif ölçme sistemleri çalışmalarının ÖGEK komisyonuna sunulması konuları işlenmiştir.

Detay
Kapadokya Üniversitesi – Pirge ile Eğitime Değer Katan Proje

Kapadokya Üniversitesi – Pirge ile Eğitime Değer Katan Proje

Gastronomi alanında bıçak ve ekipman sektörünün öncülerinden olan Pirge’nin tecrübesi ile gastronomi ve aşçılık alanlarında eğitim veren üniversitemizin özel sektördeki bir paydaşı olarak, öğrencilerin bıçak ve pastacılık aletleriyle ilgili ihtiyaçlarını indirimli olarak karşılamak, uygulamalı eğiti

Detay