Paydaş Toplantıları

Üniversite Güvenlik ve Barınma Toplantısı

Üniversite Güvenlik ve Barınma Toplantısı

Üniversite Güvenlik ve Barınma Tedbirleri konuları üzerine toplantı yapılmıştır.

Detay
Uçak Gövde ve Motor Bakımı ile Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümü Uygulama Eğitimlerinin Planlanması

Uçak Gövde ve Motor Bakımı ile Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümü Uygulama Eğitimlerinin Planlanması

UGM ve HEE bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin Mytechnic tesislerinde alacakları uygulama eğitimlerinin planlanması ve SHY-147 kapsamında gerekliliklerin tanımlanması

Detay
Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu Toplantısı

Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu Toplantısı

Gündem maddelerinin değerlendirilmesi amacıyla toplanılmıştır.

Detay
ÖĞRETME SİSTEMLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

ÖĞRETME SİSTEMLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Eğitici Eğitimi (Eğitimde Ölçme Değerlendirme ve Sınıf Yönetimi) içeriği ve süreleri, Tazeleme Eğitimi içeriği ve süreleri, ‘Eğitim Öğretim Sürecinin Takip ve Değerlendirilmesine ait Kontrol Listesi incelemesi, Akademik personele ÖGEK tarafından verilecek eğitim faaliyetleri, ÖGEK ve ÖSG iş akışları

Detay
2020-2021 BAP Komisyonu ve TTPYO Stratejik Hedeflerinin Gerçekleşme Durumunun Değerlendirilmesi

2020-2021 BAP Komisyonu ve TTPYO Stratejik Hedeflerinin Gerçekleşme Durumunun Değerlendirilmesi

2018-2023 Stratejik Planı kapsamında belirlenen ve BAP Komisyonu ile TTPYO’nun sorumlu olarak tanımlandığı performans göstergelerinin 2020-2021 akademik yılı için gerçekleşme durumları değerlendirilmiştir.

Detay
KMYO-SBYO-Kayseri Devlet Hastanesi Ortaklığında Ar-Ge Projesi Geliştirme Projesi

KMYO-SBYO-Kayseri Devlet Hastanesi Ortaklığında Ar-Ge Projesi Geliştirme Projesi

Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Kayseri Devlet Hastanesi iş birliğiyle sağlık hizmetleri sürecinde insansız hava aracı kullanımına ilişkin bir ar-ge projesi geliştirilmesi konusu görüşülmüştür.

Detay
Eğiticinin Eğitimi Çalışma Grubu Toplantısı

Eğiticinin Eğitimi Çalışma Grubu Toplantısı

2021-2022 Öğretim Yılında Gerçekleştirilecek Eğitici Eğitimi ve Hizmetiçi Eğitim Programlarının Planlanması

Detay
ÖĞRETME SİSTEMLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

ÖĞRETME SİSTEMLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

1. ÖGEK Eğitim Organizasyonu İş Akışının görüşülmesi, 2. ÖSG Çalışma Grubu İş Akışının görüşülmesi, 3. Eğitim Öğretim Sürecinin Takip ve Değerlendirilmesine İlişkin Kontrol Listesinin görüşülmesi, 4. ÖGEK Eğitimlerine ilişkin Öğretim Elemanı Memnuniyet Düzeyi sonuçlarının görüşülmesi,

Detay
2020-2021 Durum Değerlendirmesi ve 2021-2022 Planlaması

2020-2021 Durum Değerlendirmesi ve 2021-2022 Planlaması

2018-2023 Stratejik Planı kapsamında belirlenen ve BAP Komisyonu ile TTPYO’nun sorumlu olarak tanımlandığı performans göstergelerinin 2020-2021 akademik yılı için gerçekleşme durumları değerlendirilmiştir. Ayrıca 2021-2022 Yılı bütçe ve faaliyet planı oluşturma çalışmaları da görüşülmüştür.

Detay
KMYO 2021-2022 Proje Planları Toplantısı

KMYO 2021-2022 Proje Planları Toplantısı

Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nun 2021-2022 Akademik Yılı’nda gerçekleştirmeyi planladığı projelerin ve Üniversitenin 2018-2023 Stratejik Planı çerçevesinde belirlenen konuya ilgili performans göstergeleri görüşülmüştür.

Detay
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

1. Dış paydaşın okulumuzdan beklentileri 2. Dış paydaşın öğrencilerimizden beklentileri 3. Dış paydaşın okulumuz ve öğrencilerimiz için öneri ve istekleri 4. Okulumuzun dış paydaştan beklentileri

Detay
Özel Versa Hastanesi ile Sağlık Programları Dış Paydaş Toplantısı

Özel Versa Hastanesi ile Sağlık Programları Dış Paydaş Toplantısı

Özel Versa hastanesinde görevli olup Kapadokya Üniversitesinde ders veren doktor öğretim elemanlarının istek ve beklentileri. Kapadokya Üniversitesinin doktor öğretim elemanlarından istek ve beklentileri. Ders notu hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar. Sağlıklı iletişim kurulabil

Detay
ÖĞRETME SİSTEMLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

ÖĞRETME SİSTEMLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

1. Öğretim faaliyetlerini izleme /değerlendirme anket formunun görüşülmesi, 2. ÖGEK’e bağlı Çalışma Gruplarının 2020-2021 akademik yılı Faaliyet Raporlarının sunumu, 3. İleri istatistik eğitimine ilişkin değerlendirme sonuçlarının görüşülmesi.

Detay
Aşık Sanatı Sempozyumu Organizasyon Toplantısı

Aşık Sanatı Sempozyumu Organizasyon Toplantısı

29-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Üniversite bünyesinde BAP Komisyonu desteğiyle gerçekleştirilecek Aşık Sanatı Sempozyumu’nun organizasyon süreçleri görüşülmüştür.

Detay
Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu Toplantısı

Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu Toplantısı

Gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla toplanılmıştır.

Detay
Göçmenlerin Sosyal Uyumu Konulu Topluma Katkı Projesi Geliştirilmesi

Göçmenlerin Sosyal Uyumu Konulu Topluma Katkı Projesi Geliştirilmesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünün gerçekleştirmeyi planladığı göçmenlerin sosyal adaptasyonu konulu bir topluma katkı projesinin geliştirilme imkanları değerlendirilmiştir.

Detay
Sağlık Programları Dış Paydaş Toplantısı

Sağlık Programları Dış Paydaş Toplantısı

1. Dış paydaşın okulumuzdan beklentileri 2. Dış paydaşın öğrencilerimizden beklentileri 3. Dış paydaşın okulumuz ve öğrencilerimiz için öneri ve istekleri 4. Okulumuzun dış paydaştan beklentileri 5. Dilek ve temenniler.

Detay
Mustafapaşa Tabelalandırma Projesinin Geliştirilmesi Toplantısı

Mustafapaşa Tabelalandırma Projesinin Geliştirilmesi Toplantısı

Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülmekte olan Mustafapaşa’nın Tabelalandırılması ve Tanıtılması Projesi’nin bütçesinin ve iş paketlerinin geliştirilmesi konusu görüşülmüştür.

Detay
Uygulamalı Eğitimle Çerçeve Yönetmeliği Toplantısı

Uygulamalı Eğitimle Çerçeve Yönetmeliği Toplantısı

Uygulamalı Eğitimle Çerçeve Yönetmeliği üzerinde zihinsel birliktelik sağlama temel amacına yönelik toplantı yapılmıştır.

Detay
ERİŞÇİ ELEKTRONİK İLE ODYOMETRİ PROGRAMI ÖZELİNDE DIŞ PAYDAŞ TOPLANTISI

ERİŞÇİ ELEKTRONİK İLE ODYOMETRİ PROGRAMI ÖZELİNDE DIŞ PAYDAŞ TOPLANTISI

1. Dış paydaşın okulumuzdan beklentileri 2. Dış paydaşın öğrencilerimizden beklentileri 3. Dış paydaşın okulumuz ve öğrencilerimiz için öneri ve istekleri 4. Okulumuzun dış paydaştan beklentileri 5. Dilek ve temenniler.

Detay