Çift Diploma Programı Açılması Ön Görüşmesi

Çift Diploma Programı Açılması Ön Görüşmesi

Başlangıç Tarihi: 18/02/2021 10:00
Bitiş Tarihi: 18/02/2021 11:00
Düzenleyen: Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitü Müdürlüğü
Etkinlik Türü:
Katılımcı(lar): Elif Ö. BENVENİSTE - Uluslararası İlişkiler / Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Sinan Akıllı - Kapadokya Üniversitesi / Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yrd.
Halil Burak Sakal - Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü /
Çağdaş SÜMER - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Dr. Öğr. Üyesi
Rıfat Yıldız - /

Etkinlik Detayı
Belarus Devlet Üni/Belarus, Tebriz Üni/İran ve Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üni/Kazakistan ile çift diploma programı yapılmasına ilişkin ön görüşme yapılmıştır. Lisansüstü programlarda mezun vermiş ve henüz mezun vermemiş programlar için çift diploma yapılıp yapılamadığı hk YÖK'e yazı yazılacaktır.